Meteen naar de inhoud

Taaltraining voor groep 7 en 8

Taaltraining voor het basisonderwijs

Taal is een essentieel onderdeel van het onderwijs en het dagelijks leven. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk voor de communicatie, de ontwikkeling en het leren van kinderen. Daarom is het van belang dat kinderen op de basisschool een stevige basis leggen voor hun taalvaardigheid.

Maar wat als een kind moeite heeft met taal? Wat als een kind achterblijft bij lezen, schrijven, spelling of grammatica? Wat als een kind meer uitdaging nodig heeft op het gebied van taal? Of wat als een kind een andere taalachtergrond heeft en extra ondersteuning nodig heeft bij het Nederlands?

In al deze gevallen kan een taaltraining uitkomst bieden. Een taaltraining is een extra vorm van begeleiding die gericht is op het verbeteren van de taalvaardigheid van een kind. Een taaltraining kan individueel of in een kleine groep worden gegeven, online of offline, op school of buiten school.

Wat houdt een taaltraining in?

Een taaltraining sluit aan bij de behoeften, het niveau en de doelen van een kind. Onze trainer maakt gebruik van verschillende methodes, materialen en werkvormen om de taalontwikkeling van een kind te stimuleren.

Een taaltraining kan zich richten op verschillende aspecten van taal, zoals:

 • Lezen: het vergroten van de leesvaardigheid, het leesplezier en het leesbegrip.
 • Schrijven: het verbeteren van de schrijfvaardigheid, de schrijfmotivatie en de schrijfstrategieën.
 • Spelling: het aanleren en oefenen van de spellingregels, de spellingcategorieën en de spellingstrategieën.
 • Grammatica: het versterken van de kennis en het gebruik van de grammaticale regels, de woordsoorten en de zinsbouw.
 • Woordenschat: het uitbreiden en verdiepen van de woordenschat, het leren van nieuwe woorden en het toepassen van woordleerstrategieën.
 • Taalbeschouwing: het ontwikkelen van het taalbewustzijn, het reflecteren op taalgebruik en het analyseren van teksten.

Een taaltraining kan ook gericht zijn op specifieke toetsen of situaties, zoals:

 • De doorstroomtoets: de toets die alle leerlingen in groep 8 maken om hun niveau van taal en rekenen te meten en hun schooladvies te bepalen.
 • De Cito-toetsen: de toetsen die leerlingen in groep 3 t/m 8 maken om hun vorderingen op verschillende vakgebieden te volgen.
 • De entreetoets: de toets die leerlingen in groep 7 maken om hun kennis en vaardigheden op verschillende vakgebieden te testen.
 • De overgang naar de brugklas: de overstap naar het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen te maken krijgen met nieuwe vakken, docenten, methodes en eisen.

Wat zijn de voordelen van een taaltraining?

Een taaltraining kan veel voordelen hebben voor een kind, zoals:

 • Het vergroten van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld op het gebied van taal.
 • Het verhogen van de motivatie en het plezier in het leren van taal.
 • Het verbeteren van de prestaties en de resultaten op toetsen en in de klas.
 • Het versterken van de basis voor vervolgonderwijs en verdere ontwikkeling.

Waar kun je terecht voor een taaltraining?

Er zijn verschillende organisaties die taaltrainingen aanbieden voor het basisonderwijs. Een voorbeeld hiervan is De Bijlesgroep. De Bijlesgroep is een Nederlands bijlesinstituut met twee vestigingen in Haarlem. Wij geven bijles, huiswerkbegeleiding en verschillende soorten trainingen aan leerlingen van de basisschool en middelbare scholieren.

Bij De Bijlesgroep kun je je kind aanmelden voor een taaltraining speciaal gericht op de doorstroomtoets. In deze training krijgt je kind persoonlijke begeleiding van een ervaren docent. Je kind krijgt uitleg over de stof, tips om slim om te gaan met de vragen en feedback op zijn of haar antwoorden. Ook oefent je kind met echte taalvragen die aansluiten bij zijn of haar niveau. De training is voor groep 7 of voor groep 8.

Met deze training zorg je ervoor dat je kind goed voorbereid en met zelfvertrouwen aan de taallessen begint. Bovendien vergroot je zo de kans dat je kind een passend schooladvies krijgt en naar de middelbare school kan gaan die hij of zij wil.

Hoe kun je je aanmelden voor een taaltraining?

Wil je je kind aanmelden voor een taaltraining van De Bijlesgroep? Dat kan heel eenvoudig via onze website.

De taaltraining bestaat uit 2 lessen van 3 uur. De lessen vinden plaats in een kleine groep van maximaal 6 leerlingen. De kosten voor de training bedragen €120,-. Dit is inclusief lesmateriaal, oefentoetsen en feedback.

Taal is een belangrijke vaardigheid voor het onderwijs en het leven. Met een taaltraining kun je je kind helpen om zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren en te groeien in taal. Bij De Bijlesgroep kun je rekenen op professionele, persoonlijke en effectieve begeleiding voor taal.

Meld je meteen aan!

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Via onderstaande knop kan je direct reserveren.