Meteen naar de inhoud

Rekentraining voor groep 7 en 8

Rekentraining voor het basisonderwijs

Rekenen is een essentieel onderdeel van het onderwijs en het dagelijks leven. Een goede beheersing van de rekenvaardigheden is belangrijk voor het begrijpen en toepassen van wiskunde, maar ook voor het functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van belang dat kinderen op de basisschool een stevige basis leggen voor hun rekenvaardigheid.

Maar wat als een kind moeite heeft met rekenen? Wat als een kind achterblijft bij getallen, verhoudingen, verbanden of meten en meetkunde? Wat als een kind meer uitdaging nodig heeft op het gebied van rekenen? Of wat als een kind extra wil oefenen voor een toets of de overgang naar de brugklas?

In al deze gevallen kan een rekentraining uitkomst bieden. Een rekentraining is een extra vorm van begeleiding die gericht is op het verbeteren van de rekenvaardigheid van een kind. Een rekentraining kan individueel of in een kleine groep worden gegeven, online of offline, op school of buiten school.

een training voor groep 7 en 8

Wat houdt een rekentraining in?

Een rekentraining sluit aan bij de behoeften, het niveau en de doelen van een kind. Onze trainer maakt gebruik van verschillende methodes, materialen en werkvormen om de rekenontwikkeling van een kind te stimuleren.

Een rekentraining kan zich richten op verschillende aspecten van rekenen, zoals:

 • Getallen: het leren en oefenen van de getalstructuur, de getalbegrippen, de bewerkingen en de strategieën.
 • Verhoudingen: het leren en oefenen van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingstabellen.
 • Verbanden: het leren en oefenen van grafieken, tabellen, formules en verbanden tussen grootheden.
 • Meten en meetkunde: het leren en oefenen van maten, meetinstrumenten, meetkunde en ruimtelijk inzicht.

Een rekentraining kan ook gericht zijn op specifieke toetsen of situaties, zoals:

 • De doorstroomtoets: de toets die alle leerlingen in groep 8 maken om hun niveau van taal en rekenen te meten en hun schooladvies te bepalen.
 • De Cito-toetsen: de toetsen die leerlingen in groep 3 t/m 8 maken om hun vorderingen op verschillende vakgebieden te volgen.
 • De entreetoets: de toets die leerlingen in groep 7 maken om hun kennis en vaardigheden op verschillende vakgebieden te testen.
 • De overgang naar de brugklas: de overstap naar het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen te maken krijgen met nieuwe vakken, docenten, methodes en eisen.

Wat zijn de voordelen van een rekentraining?

Een rekentraining kan veel voordelen hebben voor een kind, zoals:

 • Het vergroten van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld op het gebied van rekenen.
 • Het verhogen van de motivatie en het plezier in het leren van rekenen.
 • Het verbeteren van de prestaties en de resultaten op toetsen en in de klas.
 • Het versterken van de basis voor vervolgonderwijs en verdere ontwikkeling.

Waar kun je terecht voor een rekentraining?

Er zijn verschillende organisaties die rekentrainingen aanbieden voor het basisonderwijs. Een voorbeeld hiervan is De Bijlesgroep. De Bijlesgroep is een Nederlands bijlesinstituut met twee vestigingen in Haarlem. Wij geven bijles, huiswerkbegeleiding en verschillende soorten trainingen aan leerlingen van de basisschool en middelbare scholieren.

Bij De Bijlesgroep kun je je kind aanmelden voor een rekentraining speciaal gericht op de doorstroomtoets. In deze training krijgt je kind persoonlijke begeleiding van een ervaren docent. Je kind krijgt uitleg over de stof, tips om slim om te gaan met de vragen en feedback op zijn of haar antwoorden. Ook oefent je kind met echte rekenvragen die aansluiten bij zijn of haar niveau. De training is voor groep 7 of voor groep 8.

Wil je je kind helpen om zijn of haar rekenvaardigheid te verbeteren en te groeien in rekenen? Meld je nu aan voor de rekentraining van De Bijlesgroep!

Wil je meer weten over onze andere diensten, zoals taaltraining, huiswerkbegeleiding of bijles? Kijk dan op onze website voor meer informatie. Bij De Bijlesgroep kun je rekenen op professionele, persoonlijke en effectieve begeleiding voor alle vakken en niveaus.

Meld je meteen aan!

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Via onderstaande knop kan je direct reserveren.