Meteen naar de inhoud

Voor groep 7 en groep 8

Een uitgebreide training ter voorbereiding op de doorstroomtoets.

Wat is de doorstroomtoets?

De doorstroomtoets is een toets die alle leerlingen in groep 8 maken om hun niveau van taal en rekenen te meten en hun schooladvies te bepalen. De doorstroomtoets vervangt de eindtoets die voorheen in april werd afgenomen. De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen, zodat de uitslag eerder bekend is en beter aansluit bij het schooladvies.

De doorstroomtoets bestaat uit twee onderdelen: taal en rekenen. Het onderdeel taal bestaat de domeinen: lezen, taalverzorging, schrijven en woordenschat. Het onderdeel rekenen bestaat uit de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

De uitslag van de doorstroomtoets wordt gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. Het schooladvies is het advies dat de basisschool geeft over het best passende niveau van voortgezet onderwijs voor een leerling. Het schooladvies is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de leerprestaties, de werkhouding, de motivatie en de persoonlijkheid van een leerling. Het schooladvies is leidend voor de plaatsing op het voortgezet onderwijs.

Alle doorstroomtoetsen.

In oktober 2023 wordt duidelijk welke van deze doorstroomtoetsen zijn goedgekeurd door het College van Toetsen en Examens (CvTE).

De onderdelen van de doorstroomtoets

Taal I

Lezen

Het onderdeel Lezen toetst leerlingen op verschillende vragen over teksten. Hierbij moeten ze bijvoorbeeld de betekenis van moeilijke woorden uit de tekst achterhalen en vragen over de inhoud van de tekst beantwoorden. Ook worden delen van de tekst samengevat of moeten ze de beste samenvatting kiezen uit een aantal meerkeuze-opties. De teksten voor dit onderdeel zijn aansprekend en iets korter dan voorheen in de Cito eindtoetsen. Alle vragen zijn in de vorm van meerkeuzevragen.

Taal II

Taalverzorging

Dit onderdeel richt zich op spelling en het correcte gebruik van leestekens, zowel bij werkwoorden als niet-werkwoorden. Taalverzorging bestaat uit zowel meerkeuzevragen als open vragen, waarbij spelling onder andere wordt getoetst met een dictee.

Rekenen

Rekenen

De rekenopgaven omvatten de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Wat nieuw is bij deze doorstroomtoets, is dat de rekenopgaven minder talig zijn. Hierdoor kunnen alle kinderen echt laten zien hoe goed ze zijn in rekenen.

Waar geven we de training?

Tarieven.

Een training voor groep 7 of groep 8

Meld je meteen aan!